Strona Główna
polski
angielski
 
Fundacja im. Adama Mickiewicza w Kanadzie Toronto Ontario

Fundacja im. Adama Mickiewicza w Kanadzie Toronto Ontario

Telefon

(416) 243 8984
Adres

2102-61 Richview Rd.
Toronto, ON M9A 4M8Fundacja im. Adama Mickiewicza jest najstarszą fundacją polonijną powstałą w roku 1956 z inicjatywy kilku osób o dużej wrażliwości na potrzeby edukacji, literatury i nauki polskiej w Kanadzie. Z małego funduszu wynoszącego początkowo $2500 dzięki ofiarności społeczeństwa polonijnego oraz dołączeniu kilku funduszy jak Włodzimierza i Stanisławy Tylkowskich, Andrzeja i Marii Barszczewskich oraz ostatnio Ryszarda i Anny Paudyn. Majątek fundacji wynosi obecnie ok. $750,000, z którego dochód przeznaczony jest na cele polonijne.

Głównym zadaniem fundacji jest udzielanie pomocy w poczynaniach oświatowych i kulturalnych polskim instytucjom w Kanadzie i młodym kanadyjczykom polskiego pochodzenia. Unikalną działalnością fundacji są odczyty z zakresu historii i kultury polskiej organizowane na uczelnich kanadyjskich. Fundacja pomaga również szkolnictwu polskiemu na Białorusi i Ukrainie oraz Polakom w Kazachstanie.


Fundacja rozdziela fundusze dwa razy w roku.

Pierwszy rozdział przeznaczony jest na potrzeby kulturalne i naukowe społeczności polonijnej w Kanadzie.
Termin składania podań od organizacji polonijnych
- do 15-go lutego.

Drugi rozdział przeznaczony jest na stypendia dla młodzieży polonijnej studiującej na unwersytetach i udzielającej się w pracy społecznej.
Termin składania podań o stypendia
- do 15-go września.

Fundacja im. Adama Mickiewicza jest kanadyjską organizacją charytatywną zarejestrowaną w Canada Revenue Agency - No. 04004251-03-13.

Po więcej infirmacji na temat stypendiów odwiedź www.kpk-toronto.org


   Uaktualnione: 12 października 2011

Polish Canadians Network
Reklama zaprojektowana przez PCN Advertising
W sprawach reklamy prosimy kontaktować się z Webmaster