Strona Główna
polski
angielski
 
Zwiazek Polakow w Kanadzie Grupa 2 Hamilton Ontario
Zwiazek Polakow w Kanadzie Grupa 2 Hamilton Ontario
Prezes Telefon Adres
Stanisław Iwanicki (905) 545-0799 1015 Barton St. E.
Hamilton, ON L8L 3C8
Grupa 2 ZPwK w Hamilton powstała 12 czerwca 1927 roku w celu zrzeszenia kanadyjczyków polskiego pochodzenia z Hamilton i okolic. Pierwszy prezesem Grupa 2 był August Pieprzak. Grupa liczy obecnie około 140 członków i jest jedną z prężniejszych grup Związku Polaków w Kanadzie.

Hasłem naczelnym Związku Polaków w Kanadzie jak i Grupy 2 w Hamilton jest:


Braterstwo, Tolerancja, Oświata

Cele i zadania Grupy 2 ZPwK:
  • prowadzenie działalności kulturalnej, dobroczynnej i społecznej na terenie Hamilton
  • pielęgnacja polskiej kultury, tradycji i zwyczajów
  • promocja bogactw kultury polskiej w Kanadzie
  • angażowanie młodego pokolenia kanadyjczyków polskiego pochodzenia w działalność grupy
  • zwiększanie udziału kanadyjczyków polskiego pochodzenia w życiu społecznym Kanady
Zebrania członków związku odbywają się w drugą niedzielę miesiąca o godzinie 14:30.

Serdecznie zapraszamy nowych członków.
Organizacje działające przy ZPwK Grupa 2: Grupa 2 jest dumnym sponsorem i siedzibą wielu organizacji polonijnych
z terenu Hamilton. Pod gościnnym dachem Związkowca działają:
Koło Polek
Szkoła Polska
Kongres Polonii Kanadyjskiej
Okręg Hamilton
Harcerze
Harcerki Zespół Taneczny Polonez

   Uaktualnione: 14 czerwca 2015

Polish Canadians Network
Reklama zaprojektowana przez PCN Advertising
W sprawach reklamy prosimy kontaktować się z Webmaster