Strona Główna
polski
angielski
 
Czas Zwiazkowiec Toronto Ontario

 Redaktor naczelny
 Stanisław Stolarczyk
Telefony
(416) 531-2491
(416) 531-2492
Email
redakcja@fakty.ca

 Czas
 Polish Press Ltd.
 Rok założenia 1914
Związkowiec
Czasopismo Związku Polaków w Kanadzie
W służbie Polonii od 1933 r.

 Adres
 Czas Związkowiec
 1586A Bloor St. W.
 Toronto, ON M6P 1A7
 Fax
 (416) 531-5153

Polish Canadians Network
Reklama zaprojektowana przez PCN Advertising
W sprawach reklamy prosimy kontaktować się z Webmaster