Strona Główna
polski
angielski
 
Paul Jokel Doradca Finansowy Hamilton Ontario

Paul Jokel Doradca Finansowy Hamilton Ontario
   Planowanie Emerytur i Inwestycji Majątkowych
Paul Jokel Doradca Finansowy Hamilton Ontario   Każdy klient otrzyma szczegółowy plan finansowy, który dokładnie
pokaże inwestycję wraz ze stopą oprocentowania odzwierciedlającą indywidualne potrzeby i cele.
Paul Jokel Doradca Finansowy Hamilton Ontario   RESP, RRSP, RIF, LIRA, TFSA oraz zarządzanie księgowością spółek
- korzystne zeznania podatkowe oraz różne opcje podziału dochodu. Właściwe planowanie dla uniknięcia "OAS claw back".
Paul Jokel Doradca Finansowy Hamilton Ontario   Możliwość skorzystania z usług księgowego i prawnika na miejscu
- dodatkowo oferujemy sprawdzanie testamentów i pełnomocnictw.
Paul Jokel Doradca Finansowy Hamilton Ontario   Naliczam oraz planuję dochód emerytalny po odliczeniu podatku
tak by się nie wyczerpał.
   Zarządzanie Inwestycjami Majątkowymi
Paul Jokel Doradca Finansowy Hamilton Ontario   Najważniejszy czynnik zabezpieczenia kapitału to minimalizacja
ryzyka.
Paul Jokel Doradca Finansowy Hamilton Ontario   Inwestuję w firmy których kapitał oraz dywidendy stale wzrastają.
Paul Jokel Doradca Finansowy Hamilton Ontario   Oferuję poczucie pewności, że fundusze są właściwie ulokowane
i na bieżąco korzystnie inwestowane.
Paul Jokel Doradca Finansowy Hamilton Ontario   Używam dwóch analiz, fundamentalnej ekonomicznej oraz technicznej
do wyboru najlepszej inwestycji w danej klasie.
Paul Jokel Doradca Finansowy Hamilton Ontario
Paweł Jokel, CIM, PFP
Doradca Finansowy
Biuro: 905.546.8702
Komórka: 905.516.2009
Fax: 905.546.5300
RBC Dominion Securities Inc.
100 King St. W. Suite 1500
Hamilton, ON L8P 1A2
www.pauljokel.ca
 
"Zawsze istnieje możliwość by zapłacić mniej CRA
i pójść na emeryturę wcześniej lub z większym dochodem."
Polish Canadians Network
Reklama zaprojektowana przez PCN Advertising
W sprawach reklamy prosimy kontaktować się z Webmaster